Lokalizacja: Bunkier

Miejsce: Bunkier

Wioska Konwój Wieża Wiata