Lokalizacja: Baza 2

Miejsce: Baza 2

Wiata Fabryka Baza 1