Lokalizacja: Baza 1

Miejsce: Baza 1

Wieża Fabryka Baza 2